Фризо – Адаптираните млека


Royal FrieslandCampina представлява най-голямата млечна кооперация в света със своите 14 132 млечни ферми, с повече от 140 години опит в кооперативното предприемачество. Компанията играе важна роля в осигуряването на мляко и ценни млечни продукти за на потребителите по целия свят.
Това гарантира нашия ангажимент за осигуряване на стриктни стандарти за качество по цялата производствена верига. Освен това безопасността на храните и ангажираността ни с качеството са в основата на корпоративната ни отговорност и са гарантирани от факта, че стриктно се спазват редица строги правила, спецификации и процедури. Това е неразривно свързано както с подбора на суровините, така и с целия производствен процес, опаковането, транспортирането и съхранението на продуктите.
Разбира се, всички суровини и крайни продукти постоянно се тестват по отношение на безопасността и качеството.
Адаптираните млека Фризо се произвеждат в съответствие със стриктни стандарти и изисквания на Европейския съюз за мляко за кърмачета и деца, отговарящи на изискванията за безопасност на млякото, както са определени в решението на Комисията на ЕС, Съвета на Европейската общност и регламентите на Комитета на Кодекса Алиментариус на ООН.електронна винетка

Location not specified

Open now
  • Monday Open
  • Tuesday Open
  • Wednesday Open
  • Thursday Open
  • Friday Open
  • Saturday Open
  • Sunday Open

All the time ranges are in local time

Send listing report

You already reported this listing

This is private and won't be shared with the owner.

Appointments

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business

Share

Стани част от платформата