Как се изчислява майчинството според българското законодателство

Според българското законодателство редът и условията за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения за майчинство са регламентирани в Кодекса за социално осигуряване (КСО.) Също и в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО).


В тази статия ще откриете информация за обезщетенията за майчинство и как те се изчисляват съгласно нашите закони.

Какви видове обезщетения се полагат по време на майчинство
Според българското законодателство при настъпване на майчинството държавата изплаща парични обезщетения, както следва:

Как се изчислява майчинството
 • При бременност и раждане на дете/деца, изплащани за срока до 410 дни от датата на събитието;
 • в размр 50 % от обезщетението при бременност и раждане за срок до 410 дни, когато родилката не използва отпуска за бременност и раждане на дете/деца;
 • при раждане или осиновяване на дете до 5-годишна възраст за срок до 15 дни;
 • при раждане на дете/деца след навършване на шест месечна възраст на детето за остатъка до 410 дни;
 • за отглеждане на дете/деца до навършването му/им на 2 години;
 • в размер 50 % от обезщетението за отглеждане на дете до навършването му на 2 години при неползване на отпуска за отглеждането му;
 • осиновяване на дете/деца до 5-годишна възраст.

Паричното обезщетение се изплаща на осиновителката/осиновителя, който сам е осиновил дете, за срок до 365 дни от датата на предаване на детето за осиновяване. Но не по-късно от навършване на възраст от 5 год.

Кои лица имат право на парични обезщетения при бременност и раждане

Това са лицата, които са осигурени за майчинство, с вноски към фонда “Общо заболяване и майчинство” на ДОО:

Как се изчислява майчинството
 • държавните служители по Закона за държавния служител;
 • военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
 • работниците и служителите;
 • физически лица, които са търговци съгласно ТЗ;
 • лицата, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности;
 • държавни съдебни изпълнители, съдии, следователи, прокурори, членовете на ВСС и инспектори в инспектората към ВСС;
 • кандидатите за младши съдии, младши следователи или младши прокурори съгласно Закона за съдебната власт;
 • членове на кооперации, които осъществяват трудова дейност и получават възнаграждение в кооперацията, както и такива, които работят в кооперацията без трудови правоотношения;
 • прокуристите и управителите на търговски дружества;
 • лицата, които упражняват свободна професия и/или занаятчийска дейност и др.

Изчисляване на паричното обезщетение при бременност и раждане до 410 дни.


Изчисляването на парично обезщетение при бременност и раждане се изчислява на дневна база и се определя в размер 90% от среднодневното брутно трудово възнаграждение (среднодневния осигурителен доход).

Важно условие е върху тях да са внесени или дължими всички осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица – осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство да бъдат внесени за периода от 24 календарни месеца назад преди началото на отпуска по майчинство.


Имайте в предвид, че паричното обезщетение на дневна база не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението. То не може да бъде и по-малко от минималната работна заплата, установена за страната. Тези условия са определени в чл. 41, ал. 2 – 5 в Кодекса за социално осигуряване.

Обърнете особено внимание на изчисляване на паричното обезщетение при бременност, раждане и майчинство, когато дадено лице има повече от едно основание за осигуряване или работи по повече от едно правоотношение.

Как се изчислява майчинството


Паричните обезщетения на тези лица, които към началото на отпуска поради бременност и майчинство са осигурени към фонда за “Общо заболяване и майчинство” на ДОО по повече от едно основание за осигуряване или правоотношение, се изплащат поотделно за всяко едно от основанията или за всяко едно от правоотношенията.

Лицата, които работят към фонда за “Общо заболяване и майчинство” на ДОО по повече от едно основание за осигуряване или по повече от едно правоотношение при различни работодатели е необходимо да представят пред всеки от тях отделни екземпляри болнични листове за бременност и майчинство, както и да попълнят отделни заявления-декларации, приложение № 2 към Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.


Препоръчваме ви още :

Първо излизане навън с бебето. Как да се подготвим?

Носене на бебето в слинг/ ергономична раница – за и против

За и против ваксиниране на бебе

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Sign in

Send Message

My favorites

Стани част от платформата